Pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda

08.06.2017

Biološko pročišćavanje otpadnih voda u odnosu na druge industrijske biotehnološke postupke razlikuje se u slijedećem: Mikroorganizmi (mikroflora) potječu iz sredine, njen rast i razvoj se ne odvijaju u optimalnim fiziološkim uvjetima, koncentracija supstrata je obično preniska, cilj procesa je razgradnja organskih tvari. Biološko prečišćavanje se primenjuje za: uklanjanje organskih tvari, uklanjanje dušika (kao biogenog elementa),razgradnja primarnog mulja iz procesa primarne obrade otpadnih voda, razgradnja sekundarnog mulja iz procesa biološke obrade otpadnih voda pomoću postupka stabilizacije muljeva ili digestije. Biološki procesi pročišćavanja voda mogu se odvijati kao aerobni i anaerobni, uz pomoć aerobnih i anaerobnih mikroorganizama. Aerobni procesi se koriste za obradu voda sa malom i srednjom koncentracijom organskih tvari, a anaerobni za vode sa velikim organskim opterećenjem. Aerobni procesi su daleko više zastupljeni kod obrade otpadnih voda.

Biološko pročišćavanje otpadnih voda je neophodan proces. Za ekonomično upravljanje je potrebno prilagođavanje parametara gajenju onih mikroorganizama koji omogućavaju uspješno pročišćavanje. Kontinualno praćenje fizičkih i kemijskih parametara nije dovoljno da se objasne složeni ekološki odnosi u aktivnom mulju.

Mikroorganizmi imaju izuzetno veliki značaj u kruženju tvari u prirodi. Jedni mikroorganizmi vrše razgradnju složenih spojeva u procesu razlaganja organskih ostataka, a drugi u toku života sintetiziraju organske tvari od prostih neorganskih spojeva (ugljik-dioksida, atmosferskog dušika i dr.). Mikrobiologija voda izučava građu i život mikroorganizama koji se nalaze u čistim i zagađenim vodama, određuje pravac i zakonitosti procesa samoočišćenja, razjašnjava mogućnost korišćenja mikroorganizama u svojstvu indikatora stupnja zagađenja vode. Posebna pažnja se poklanja izučavanju biokemijskih procesa, koji se odvijaju tokom očišćenja otpadnih voda, uticaju mikroorganizama i proizvoda njihove aktivnosti na kvalitet vode i radu postrojenja za pročišćavanje.