Otpadne vode

Bistrol Home rešenje za vaše septičke jame!

Datum: 
Wednesday, August 23, 2017

Bistrol Home rešenje za vaše septičke jame!

BISTROL HOME – Preparat koji vas razumije.

Datum: 
Wednesday, July 26, 2017

Moderan način života nameće uporabu raznih kemijskih sredstava za održavanje osobne i opće higijene u domaćinstvu, koja izuzetno negativano utječu na uvjete u septičkom sustavu.

Pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda

Datum: 
Thursday, June 8, 2017

Biološko pročišćavanje otpadnih voda u odnosu na druge industrijske biotehnološke postupke razlikuje se u slijedećem: Mikroorganizmi (mikroflora) potječu iz sredine, njen rast i razvoj se ne odvijaju u optimalnim fiziološkim uvjetima, koncentracija supstrata je obično preniska, cilj procesa je ra