Zaštite septički sustav i produžite pravilno funkcioniranje septičke jame!

08.06.2017

Osnova procesa koji koriste septički sustavi  je zasnovana na ekosistemu zemljišta da pročisti otpadnu vodu. Septički sustavi su sustavi za prikupljanje, pročišćavanje i dispergovanje u tlo sanitarnih otpadnih voda koje nastaju u pojedinačnim objektima stanovanja, manjoj grupi ovih objekata ili manjim poslovnim objektima. Sanitarna otpadna voda se pročišćava lokalno, nasuprot odvođenju kolektorom do centralizovanog sustava za pročišćavanje otpadnih voda. Septički sustav se sastoji iz dva segmenta: septičke jame(rezervoara) i absorpcionog zemljišta sa sustavom za drenažu, a sve je od mjesta nastajanja otpadnih voda do preljevanja u zemljište povezano cjevovodima. Tekuća faza oslobođena krutih, taložnih i plivajućih materija izlazi iz septičke jame podzemnim cjevovodom u okolno zemljište. Tekuća faza sadrži organske tvari u otopljenom obliku, što omogućava lakšu dostupnost mikrobiološkom svijetu u podzemlju, a istovremeno se obezbjeđuje da ne dođe do kontaminacije zemljišta.

Osnovne preporuke u cilju zaštite septičkog sustava i produžavanja pravilnog funkcioniranja su:

Štediti na utrošku vode kako bi se spriječilo hidrauličko preopterećenje sustava, prije svega spriječiti bilo koje curenje na neispravnim instalacijama. Velika količina vode iscuri iz kućnog razvoda vode u kanalizacioni odvod, a da voda pri tom nije korišćena. Uporabu raznih kemijskih sredstava za čišćenje i dezinfekciju u kupatilu i kuhinji svesti na minimum i  koristiti sredstava koja imaju minimalan uticaj na septički sustav.

Ne koristiti septički sustav kao kantu za otpatke. Ne bacati u odvod krute nerazgradljive tvari kao što su pelene, higijenski ulošći, opušci cigareta i sl. Ove tvari brzo popune septičku jamu i smanjuju efikasnost sustava, uz mogućnost da začepe pojedine elemente sustava. Ne traba bacati masnoće u odvod obzirom da okrutnu i mogu da blokiraju protok kroz cijevi. U septički sustav se ne smiju bacati opasne tvari kao što su boja, razređivači, ulja, lijekovi, pesticidi. Ove tvari u malim količinama mogu da unište biološke procese koji se odigravaju u septičkom sustavu.

Pražnjenje septičke jame je potrebno vršiti najmanje jednom godišnje. Ovo je najvažniji segment u održavanju sustavu. Ukoliko se pražnjenje ne uradi na vrijeme, istaloženi mulj će se podići do razine da počne da preliva van septičke jame i odlazi u apsorpciono zemljište, pri tome začepitii slobodne pore zemljišta.

Jednako je važno preventivno dodavati kvalitetan i provjeren preparat Bistrol Home. Bistrol home aktivira biološko razlaganje organskog otpada, smanjuje količinu mulja i mineralizuje kruti sloj taloga. Eliminra amonijak i ostale neprijatne mirise. Uporabom ovog preparata septička jama održava prirodni biološki rad.  Jedino tako možete produžiti radni vijek jame znatno duže od prosječnog, lišiti sebe i urbano okruženje neprijatnosti, izbjeći prljave i skupe reparacije ili kopanje nove, otkloniti opasnost od širenja zaraznih bolesti, a na globalnom planu dati značajan doprinos u zaštiti čovjekove okoline, što nam je danas više nego potrebno.