prerada kanalizacionog otpada

Pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda

Datum: 
Thursday, June 8, 2017

Biološko pročišćavanje otpadnih voda u odnosu na druge industrijske biotehnološke postupke razlikuje se u slijedećem: Mikroorganizmi (mikroflora) potječu iz sredine, njen rast i razvoj se ne odvijaju u optimalnim fiziološkim uvjetima, koncentracija supstrata je obično preniska, cilj procesa je ra